Новинка. На склад поступили Rod Pod серии А9-1, А9-2, А9-3, А9-4, А9-5, А9-6.

Новинка. На склад поступили Rod Pod  серии А9-1, А9-2, А9-3, А9-4, А9-5, А9-6.